Veiledning og støtte i Mediasite

Mediasite er USN's plattform for opptak, lagring, organisering, publisering, formidling og brukertilpasning av læringsressurser i form av video eller lyd.

Mediasite ved USN åpnes kun via Canvas, vha av Single Sign On (SSO) - d.v.s at du bare klikker på "My Mediasite" eller "Mediasite Catalog" knappen for å komme til tjenesten fra et emne i Canvas. Hvis du er inaktiv i en periode og får opp påloggingsbildet med brukernavn og passord, skal du bare klikke på "My Mediasite" en gang til for å komme tilbake der du var. Det er altså ingen brukerautentisering direkte i Mediasite, man MÅ gå via et emne i Canvas!

Les mer her om Mediasite og Canvas (inkl. mange oppskrifter og veiledninger)

Kontaktpersoner (eDU)