Læringsressurser (2)

Her ser vi nærmere på læringsressurser som du relativt enkelt kan produsere til din undervisning. Lag din første videoforelesning?


Slike læringsressurser kan for eksempel være videoressurser eller lydfiler. Her ligger tips om hvordan disse kan lages, både rent teknisk og hvordan du kan legge opp innholdet, og hvordan disse kan brukes i undervisningen. 

Dette er ressurser som med fordel kan ligge tilgjengelig for studentene å jobbe med når det passer for den enkelte. Ressursene kan brukes som forarbeid eller etterarbeid til felles økter på nett, og bør derfor være med å skape helhet i emnet. Disse ressursene kan i mange tilfeller gjenbrukes.  

Noen tips til hvordan læringsressurser kan lages:

<skal det være en innholdsliste her? Skal disse lenkene inn under? Andre kilder da?>

Modulstruktur i Canvas 

I denne ressursen fra Canvas utdypes noe av tankene bak modulstrukturen.  

Moduler tillater instruktører å organisere innhold for å kontrollere flyten i kurset. 

Moduler brukes til å ordne kursinnhold etter uker, enheter eller en annen organisasjonsstruktur. Moduler oppretter i hovedsak en enveis- og lineær flyt av hva studenter bør gjøre i et emne. 

Hver modul kan inneholde filer, diskusjoner, oppgaver, tester og andre læremidler. 

Video som læringsressurser 

Nettstedet videoforelesning.no er en videobasert ressursbank for faglig begrunnet og erfaringsbasert praktisk støtte til utvikling av korte videoforelesninger med god kvalitet på eget kontor eller i et TV-studio. 

Gjennom flere korte videoer belyses blant annet hva som kjennetegner en god videoforelesning, og hva vitenskapelig ansatte bør tenke på ved planlegging, produksjon og bruk av videoforelesninger. 

Lydfiler/podkast som læringsressurs 

Lydfilen inneholder en samtale om lydfiler, hvor vi diskuterer lydfilenes hva, hvordan og hvorfor. Når man ikke kan møte i studio for å spille inn lydfiler kan opptak i Zoom fungere som et alternativ. Lydfiler kan spilles inn i ministudioer på alle USN sine campus, og egner seg god både som undervisningressurser og som studentoppgaver. Se vår temaside om podkast.

 

 

Lag videoressurser med Screencast-O-Matic

Med Screencast-O-Matic (SOM) kan du enkelt ta opptak av skjerm og/eller webkamera. Du kan ta så langt opptak du måtte ønske. 
Etter opptaket kan du også enkelt redigere og tilpasse opptaket.