Læringsdesign

Læringsdesign ser med et nytt blikk på lærerens arbeidsmetoder, designprosessen, når denne produserer og deler undervisningsøkter ved bruk av digitale verktøy.


I de senere år har det vært en økende interesse for å bedre forstå lærernes planleggingsprosess. I tillegg har vi de siste tiåret fått mer kunnskap om hvordan vi mennesker lærer, hvordan hjernen fungerer. Vi har også fått masse nye digitale verktøy som har endret verden radikalt på mange måter. Læringsdesign oppstod på bakgrunn av alt dette, og fordi det dukket opp en rekke utfordringer når nye digitale verktøy og arbeidsmetoder ble introdusert i skolen. Læringsdesign ser med et nytt blikk på lærerens arbeidsmetoder, designprosessen, når denne produserer og deler undervisningsøkter ved bruk av digitale verktøy.

Design er og har alltid vært en naturlig del av lærerens praksis (det vil si å forberede undervisning, læringsmateriell, aktiviteter og vurderinger). I læringsdesign gjøres lærerens planlegging mer eksplisitt, det er større fokus på hva studenten gjør - deres læringserfaringer og aktiviteter. Metoden bryter ned prosessen i små moduler og synliggjør studentaktivitet og om disse gir god uttelling i valgt læringsmål. Målet er å skape en helhetlig læringsarena for studentene - ikke en forelesningsrekke. En helhetlig læringsarena inkluderer hele studentens læringsarbeid, også hjemme. Læringsdesign gjenvinner lærerbevissthet og å skape pedagogikk for den digital tidsalder og informasjonssamfunnet. Fokus i denne ressursen er å forklare hva læringsdesign er, og beskrive hvordan det gjøres.

Design er den internasjonale betegnelsen på formgiving. Design betegner både prosessen og resultatet der man fastsetter den endelige formen på et produkt med sikte på både funksjon (bruksmåte) og utseende. I senere tid har det også blitt vanlig å bruke design som tilsvarer den engelske bruken, altså om plan, skisse eller mal.

Eksempler på slik bruk er begreper som forskningsdesign og læringsdesign. Sistnevnte er et verktøy og en metode for planlegging og design av undervisning og læringsaktiviteter.
 

Mer inn fra Mariannes tekst: 

<Hva er læringsdesign- siste utgave.docx>

Forfatter / ressursperson: