en Meny close
Innholdexpand_more

Eksempler

La deg inspirere av eksempler fra rundt om på USN.

Canvas illustrasjoner

God struktur i Canvas med bruk av moduler

Se emnet SCE200D, undervises høst 2022 

studentvisning av moduler i Canvas visning moduloversikt for lærer
Visning for studentene Visning for underviser.
Legg merke til knappen Vis fremdrift
 • Her er nesten alt innhold organisert i moduler:
  • Sider, diskusjoner, filer og quizer.
 • Det er egne moduler for
  • Alle hovedtema med tilhørende forelesninger.
  • En egen introduksjonsmodul.
 • Inne i modulene er det lagt inn krav og forhåndskrav:
  • Studentene må åpne første side i modulen for å kunne gå videre til neste side/quiz/diskusjon, og må fullføre én hel modul for å få åpnet opp den neste.
  • På denne måten kan underviser også følge hver enkelt students progresjon gjennom modulene.
 • Hvorfor gjøre det slik?
  • Emneevalueringene avslører at studentene setter pris på en samlet, oversiktlig inngang til alt innhold i emnet.
  • Emneansvarlig Lise Feirud kan også fortelle at eksamensresultatene i et emne hvor tilsvarende moduler er anvent, har blitt bedre etter at denne strukturen ble innført.

 

Slik gjør du det:
 1. Opprette moduler og opprette/legge inn elementer
 2. Bruk overskrifter (eget modul-element) og innrykk for å skille mellom før- og etterarbeid i modulene
 3. Sette krav og/eller forhåndskrav i modulene
 4. Publisér gjerne modulene etter hvert, slik at ikke studentene ser alle modulene når de går inn i emnet for første gang

 

God struktur i Canvas med bruk av egendesignet hjemmeside

Se emnet PB1150P, undervist høst 2021-vår 2022

startside for emne i Canvas side med leksjoner i Canvas
Hjemmeside Leksjon-side
 • Her er det en hjemmeside som viser oversikt over all aktivitet i emnet. 
 • Fra forsiden er det lenker til enkeltsider for de forskjellige undervisningstema/leksjoner
  • Enkeltsidene har samme struktur, slik at studentene slipper å orientere seg på nytt hver gang.
 • Både oversiktside og enkeltsider har nokså lite avansert design, med tabeller.
 • Alt i emnet er tilgjengelig via ett klikk fra forsiden!
  • Legg merke til at menyvalget Sider er tatt bort, slik at studentene ikke kan nå fram til innholdet den veien.
 • Hvorfor gjøre det slik?
  • Emneansvarlig Olav Dæhli har designet emnet slik for at studentene hele tiden har strukturert tilgang til læringsstoff og anbefalt fremdrift, så de motiveres til å jobbe.
Slik gjør du det:
 1. Opprett en side som oversiktside: Bruk tabell til å dele opp innholdet.
  Sett siden som forside, og så til startside i emnet.
 2. Opprett nye sider for hver undervisningsøkt/hvert tema, som du lenker til inne i tabellen.
 3. Rydd i emnemenyen slik at kun elementene du ønsker skal være tilgjengelig, er tilgjengelig for studentene. 
  Tenk på om du skal fjerne Sider, slik at studentene kun har din gjennomtenkte inngang til læringsinnholdet.

 

Se emnet HI-OVN1100, undervist vår 2022

forside canvas-emne med stort foto temaside i canvas med lenker til ressurser
Forside emne Eksempel på temaside
 • Her er forsiden mer omfattende, med mer design.
  På forsiden er det lenker til nye sider for hvert tema.
 • Temasidene har relativ lik struktur.
 • Emnet er et samarbeid mellom fire fagpersoner, som altså er blitt enige om en felles struktur for sine tema.
 • Sider er med i emnemenyen, fordi enkeltsidene er nummerert og fornuftig navngitt, og derfor ligger oversiktlig også i sideoversikten.
Slik gjør du det:
 1. Opprett en side som oversiktside.
  Det kan være en idé å bruke tabell til å strukturere innholdet. Linjene i tabellen kan gjøres usynlige.
  Legg inn bilder og overskrifter for pent design og god struktur.
  NB! Ikke legg inn for mye! Tenk at sidene skal være enkelt lesbare for studentene.
 2. Opprett nye sider for hver undervisningsøkt/hvert tema
 3. Rydd i emnemenyen slik at kun elementene du ønsker skal være tilgjengelig, er tilgjengelig for studentene.