en Meny close
Innholdexpand_more

Canvas: Tips til struktur

Mulighetene er mange i Canvas, og det er ikke alltid enkelt å vite hvor man skal starte. På denne siden har vi gitt noen tips til hvordan du kan komme i gang med strukturering av ditt emne i Canvas.

Illustrasjon Canvas

Lik struktur på tvers av emner?

Før du tar fatt på selve arbeidet i Canvas, anbefales det å gjøre seg opp noen tanker på hvordan dette emnet best mulig kan struktureres i Canvas. Noen typiske spørsmål som kan være lurt å stille seg er:  

  • Hvordan er emnet bygd opp? Består det av del-emner? Er samlingsbasert? etc. 
  • Skal det legges opp til studentaktiviteter i Canvas? 
  • Har jeg kolleger jeg kan hente inspirasjon fra og muligens kopiere deler eller hele emnet? 

Det er ingen fasit på hvordan man bør strukturere innholdet i Canvas, men for studentene er det viktig at strukturen ikke er vidt forskjellig fra et emne til et annet. Er det kanskje mulig å samarbeide innad i fagmiljøene for å få en nokså lik struktur?

 

Forside

Forsiden er det første studentene møter i Canvasemnet, og som så ofte med et førsteinntrykk, legger det føringene for studentenes oppfatning og tanker rundt emnet.

Bruk derfor tid på å lage en innbydende forside, som navigere studentene enkelt frem i emnet og sørger for at de har en positiv opplevelse med Canvas. 

På forsiden kan det ved semesterstart være naturlig å starte med en velkomsttekst. I tillegg bør følgende informasjon være lett tilgjengelig på forsiden:

  • Emnebeskrivelse, læringsmål og læringsutbytte 
  • Litteraturliste og informasjon om eksamen 
  • Kontaktinformasjon til emneansvarlig og lærere
  • Eventuelt annen informasjon du tenker bør være lett tilgjengelig for studentene

 

Bruk Moduler til å strukturere innhold

Det er mange filer og dokumenter som fylles i et Canvasemne. Unngå derfor at det blir en lang rekke av dokument, presentasjoner, bilder etc. under Filer, ved å bruke litt tid på en god innholdsstruktur. Dette er et grep som studentene vil sette stor pris på.

Canvas har en sentral funksjon som heter Moduler, som er glimrende å bruke til og "rydde" opp i i alt av innhold i Canvasrommet - dette uansett om du bruker moduler som forside eller ikke. Du kan lage så mange moduler som du måtte ønske og gi de navn ut i fra modulens innhold.

Tips til modul-struktur: Har emnet ditt for eksempel en tredeling av - kan det være naturlig å opprette moduler som tar for seg hver del. I tillegg kan det være nyttig med en modul hvor alt av eksamensrelatertinnhold ligger, osv. 

I Moduler er det også mulig å legge til forhåndskrav, og på den måte legge opp til en gjennomtenkt læringssti som studentene må følge. Slik kan du forsikre deg om at studentene følger det tenkte læringsløpet. Moduler kan også brukes til å skape læringsaktiviteter i emnet, ved å legge til Diskusjoner, Quizer og andre funksjoner som skaper studentaktivitet i emnet. Du kan lese mer om studentaktiviteter og læringsstier i Canvas her.

Bruk elementene på korrekt vis

I Canvas har vi en emnemeny som ligger til venstre i Canvasrommet. Denne menyen kan du i innstillinger velge de elementer som skal benyttes for ditt emne

Vær derfor oppmerksom på å bruke elementene til den funksjonen de har. Zoom-lenker skal ligge i Zoom, Kunngjøringer brukes til å sende ut beskjeder til studentene, filer skal lastes opp i Filer og/eller i Moduler og/eller på Sider, etc. Filene bør i tillegg også ha beskrivende navn. Dette skaper kontinuitet og forutsigbarhet for studentene, slik at de kan føle seg trygge på at de vil finne det de letter etter på korrekt sted. 

Om du er usikker på hvilke funksjoner de ulike elementene har, kan du finne dette i Canvas-ressursen.  

Sørg også for at det kun er elementer som brukes som er synlig for studentene. Slik forhindrer du unødvending støy og forvirring blant studentene. 

Bruk av bilder og video

Et Canvasrom uten bilder eller andre multimedier kan fort bli litt kjedelig. Bruk derfor gjerne bilder og video til å skape et mer innbydenende og livlig Canvasrom. I tillegg til at det skaper et mer spennende Canvasrom, har det også en viktig læringseffekt. I følge Mayers 12 prinsipper, har bruk av en gjennomtenkt bruk av bilder og andre multimedier en positiv læringseffekt. 

Obs! Bruk av bilder og andre multimedier krever opphavsrett. Bruk derfor kun bilder du har opphavsrett til, enten ved at du eier de selv eller har fått tillatelse fra eier. I Canvas finnes det en integrert bildedatabase som heter Unsplash, som du kan benytte deg fritt av bildene der. Denne finner du i teksteditoren under "last opp bilde".