en Meny close
Innholdexpand_more

Canvas: Studentaktivitet

I Canvas er det flere muligheter til å aktivere studentene utenom undervisningen.

Canvas studentaktivitet

Hvorfor aktivitet?

Ifølge Center for teaching innovation, Cornell University bidrar studentaktive læringsformer til følgende:

 • Øker oppmerksomheten til studentene.
 • Tilbyr hyppigere og umiddelbar tilbakemelding til studentene. 
 • Gir studentene mulighet til å tenke på, snakke om og prosessere lærestoff. 
 • Gir studentene en følelse av tilhørighet i klasserommet gjennom økt interaksjon både student-student og lærer-student. 
 • Gir studentene eieforhold og koblinger til lærestoffet, som øker motivasjonen til å lære. 

Les mer på eDUs ressursside for studentaktivitet.

Gamification

Spill-elementer i moduler: Sette krav og forhåndskrav

Bruker du moduler? Eller lurer på å gjøre det?
I modulene er det mulig å legge inn spill-elementer som gir studentene en mer aktiv vei gjennom læringen.
Det gjør samtidig deg som underviser i stand til å følge hver enkelt student sin progresjon gjennom modulene.

eDU har utviklet et lite Canvas-emne der du kan lære hvordan sette krav og forhåndskrav innad i moduler, og ikke minst selv oppleve hvordan det fungerer:

Meld deg på emnet, og se selv

Quizer

Flere korte quizer gjør den asynkrone undervisningen mer spennende, og får samtidig studentene til å tenke mer gjennom det de nettopp har lært. 

Det er mulig å gjøre quizene obligatoriske (som et krav innad i en modul, se over), men med relativt lave krav til å bestå.
Slik får du alle studentene med, samtidig som det ikke oppleves som et hinder. 

Lag gjerne hyppige tester for å sjekke studenters progresjon: Se hvem som faller fra, og hvem som ev. stanger i taket og trenger flere utfordringer.

Les mer om Quizer.

Hverandrevurdering

I tillegg til quizer med automatiske tilbakemeldinger, kan du legge opp til mer avanserte refleksjonsoppgaver der studentene vurderer hverandres arbeid. Det er igjen en god måte å teste og øve opp studentenes refleksjonsnivå på. Studentene får en sentral rolle i hverandres læring, og alt foregår inne i Canvas.

Les mer om hverandrevurdering i Canvas.

Diskusjoner

Bruke diskusjoner aktivt

 • Hvis underviser tar en aktiv rolle i begynnelsen av semesteret, kan det anspore studentene til mer aktivitet i diskusjonene. 
 • Underviser kan også legge opp til at studentene spør hverandre om praktiske/ faglige spørsmål, slik at ikke underviser må svare på likelydende spørsmål fra mange studenter. 
 • Underviser bør oppfordre studentene til å tillate varsling ved nye innlegg, for aktiv deltakelse. Alle kan enkelt gjøre dette inne i den aktuelle diskusjonen, ved å trykke Abonner.
   skjermbilde av diskusjonsvalg i Canvas

Les mer om hvordan du oppretter diskusjoner.

Samskriving i Canvas

Både underviser og studentene selv kan opprette samskrivingsdokumenter direkte i Canvas. Det er da enkelt å legge til riktige personer til samskrivingen, og enkelt å finne dokumentet når det ligger inne i selve Canvas.

Mulig å opprette dokumenter i Excel, PowerPoint eller Word.

Les mer om hvordan du oppretter samarbeidsdokumenter inne i Canvas.

La studentene redigere sider

Som underviser kan du gi studentene tilgang til å redigere sider i Canvas.

Det kan brukes til:

 • Samskriving
 • Påmelding til f. eks. veiledning, ved at studentene skriver navnet sitt ved tidspunkt som passer best

Lær hvordan du lar studenter redigere sider.