en Meny close
Innholdexpand_more

Læringsdesign i Canvas

illustrasjon læringsdesign

Hva er læringsdesign?

På de følgende sidene vil vi se nærmere på hvordan du, med fokus på læringsdesign, kan strukturere ditt emne i Canvas på en inspirerende og lærerik måte for studentene. 

Men først, hva er egentlig læringsdesign? Læringsdesign er et nytt begrep, som kan forklares som aktiviteter som søker å beskrive, forstå, støtte og guide pedagogisk praksis og prosesser, hvor gjennomtenkt, pedagogisk bruk av digitale læringsverktøy står sentralt. Om du ønsker å lese mer om læringsdesign har Marianne Hagelia ved Høgskolen i Østfold skrevet et spennende innlegg på bloggen sin om tematikken. I tillegg har NDLA laget noen gode ressurser her

Videre vil det legges vekt på læringsdesign i Canvas. Om du er helt ny som bruker av Canvas, vil vi anbefale deg å starte med å se på Canvas-ressursene,  som gir deg en god innføring i Canvas, før du går videre og ser på design av ditt emne. 

Hvorfor fokusere på læringsdesign i Canvas?

Canvas er en sentral del av undervisningsløpet ved USN, og er et verktøy som både lærere og studenter må forholde seg til på daglig basis. Læringsdesign i Canvas innebærer å strukturere innholdet på en måte der læringsutbytte, læringsaktiviteter og vurdering samsvarer med hverandre.  

I en rapport fra NIFU (2022) viser resultater tre hovedgevinster av bruk av digital teknologi i høyere utdanning: 

  • Mer studentaktiviserende undervisningsformer
  • Pedagogisk utvikling
  • Økt tilgjengelighet i høyere utdanning

Forutsetningen for oppnåelse av disse gevinstene er derimot at bruken av disse digitale teknologiene er en integrert del av et helhetlig lærings- og undervisningsdesign, som både lærerene og studentene har forståelse for å ta i bruk. 

Et godt strukturert Canvasemne med fokus på læringsdesign vil altså kunne skape større engasjement, deltakelse og aktivitet blant studentene. I Canvas kan det legges opp til en gjennomført læringssti, som sørger for å få studentene gjennom alt læringsmateriale emnet tilbyr, og på den måten få trent opp studentene sin kompetanse og ferdigheter i henhold til emnet læringsutbyttebeskrivelser, som de til slutt blir testet på under eksamen.

En typisk felle som er lett å gå i er å tenke Canvas som et verktøy som tas i bruk etter at emnet er planlagt. I denne ressursen ønsker vi å vise hvordan du med noen få trekk kan ta i bruk Canvas fra start til slutt i emnet, hvor du betrakter Canvas som et lerret for hele emnet fra A til Å.