Webinarer i eDU-regi uke 14

Etter at korona-pandemien fikk konsekvenser for USN også, har eDU arrangert et stort antall aktuelle webinarer for både ansatte og studenter. Her finner du  en oversikt over nye webinarer som vi foreløpig har planlagt for USN-ansatte framover.

Se også merknader i egen boks.

Tid          

Tema og innhold

Ansvarlige

Mandag 30.3
Kl. 13-14

Digital eksamen (Wiseflow) - hvilke valg har jeg? (se opptak)

eDU og Seksjon for eksamen

Kl. 14-15

Zoom i undervisningen - nivå 1 (ikke opptak)

eDU (Vahid)

Tirsdag 31.3
Kl. 10-11

Samstemt undervisning på nett. Hva, hvordan og hvorfor? (ikke opptak)

eDU (Fazilat og Rita)

Kl. 13-14

Nettdidaktikk for nybegynnere (ikke opptak)

eDU (Liv)

Onsdag 1.4
Kl. 10-11

Moduler i Canvas – visningsstruktur vs. lagringsstruktur (opptak kommer)

eDU (Sven og Bjarne)

Kl. 13-14

Flow multi (avansert mulighet i Wiseflow) (opptak kommer)

eDU og Seksjon for eksamen

Kl. 14-15

Zoom i undervisningen - nivå 2 (ikke opptak)

eDU (Vahid)

Torsdag 2.4
Kl. 12-13

Undervisningsvideoer – hva, hvordan og hvorfor (ikke opptak)

eDU (Rita)

Kl. 13-14

Nettdidaktikk for nybegynnere (ikke opptak)

eDU (Liv)

Kl. 14-15 Muntlig eksamen i Zoom (se opptak, samt kort video om bruk av venterom i Zoom

HIU (Peer), eDU og
Seksjon for eksamen

Fredag 3.4

Kl. 10-11

Samstemt undervisning på nett. Hva, hvordan og hvorfor?

eDU (Fazilat og Rita)

Kl. 11-12

Studentaktiv undervisning i Zoom - erfaringer og muligheter

eDU (Cecilie E. og Liv)

Kl. 13-14

Zoom i undervisningen - nivå 3

eDU (Vahid)

 

Merk: