Webinarer i eDU-regi

Etter at korona-pandemien rammet oss har eDU arrangert et stort antall aktuelle webinarer for ansatte og studenter. Nå som vi går inn i en ny periode med nye smitte og mye hjemmekontor, trapper vi igjen opp aktiviteten. Her finner du  en oversikt over nye webinarer som vi foreløpig har planlagt for USN-ansatte framover.

Se også merknader i eget felt.

Tid

Tema og innhold

Ansvarlige

Torsdag 6.mai

kl. 10-11

Bruk av Mentimeter i undervisningen.

I dette webinaret vil vi se på hvordan man kommer i gang med Mentimeter, og hvordan dette verktøyet kan brukes i undervisningen. I løpet av webinaret vil vi presentere og teste ut funksjoner i Mentimeter:

  • Hva er Mentimeter?
  • Hvordan lage en presentasjon
  • Forskjellige spørsmålstyper
  • Hvordan presentere

Du vil få mulighet til å stille spørsmål og å teste ut Mentimeter.

 

Påmelding

Caroline Cruaud

Liv Lofthus

(USN eDU)

Onsdag 19.mai

kl. 10-11

Workshop om bruk av Mentimeter i undervisningen (avansert bruk).

I dette webinaret vil vi se på mer avansert bruk av Mentimeter i undervisningen.

Vi vil se nærmere på mer avanserte funksjoner i Mentimeter:

  • Answer segmentation
  • Trends
  • Q&A

And more! Vi vil presentere og teste ut Mentimeter sammen. Til dette workshopen er det anbefalt å ha noe kjennskap til Mentimeter fra tidligere. Vi bygger videre på webinaret fra 6. mai.

 

Påmelding

Caroline Cruaud

Liv Lofthus

(USN eDU)

Fredag
4.juni

kl. 10-11

Bruk av Padlet i undervisningen.

Padlet er en digital tavle som kan brukes synkront og asynkront, både i det fysiske klasserommet og på nett. I dette webinaret vil vi se nærmere på hvordan man oppretter og deler en padlet. Vi ser også på hvordan tavla kan brukes i undervisningen.

 

Påmelding

Caroline Cruaud

Liv Lofthus

(USN eDU)

Onsdag
16.juni

kl. 10-11

Hvordan sette opp et emne i Canvas.

I dette webinaret ser vi nærmere på hvordan man best kan sette opp et emne i Canvas. Vi ser på hvilke muligheter Canvas gir for å strukturere et emne, og for å legge opp til aktiviteter.

 

Påmelding

 

Camilla Flatøy

Liv Lofthus

(USN eDU)

Merk:

Arkiv: Etter Koronautbruddet har eDU holdt hundrevis av webinarer for USN-ansatte og studenter. Her er f.eks. oversikten for uke 14, med lenker til enkelte opptak.