Opptak og streaming av undervisning for studenter i karantene

USN eDU oppfordrer lærere til å gjøre seg kjent med Zoom, vårt nye verktøy for direktesendt undervisning med bilde og lyd, samt Screencast-O-Matic, et godt verktøy for å lage undervisningsvideoer basert på skjermopptak.


Ved hjelp av disse to verktøyene kan man relativt enkelt avholde sanntid-nettundervisning eller gjøre opptak av undervisning, uavhengig om man underviser i klasserommet eller fra kontoret.

Dersom man ønsker å gjennomføre undervisning eller opptak fra et klasserom, og klasserommet ikke er utstyrt med kamera/mikrofon for nettundervisning, så kan man låne et løst webkamera og bordmikrofon av typen Jabra 510 fra IT-support (IT-vakta). Det er kjøpt inn et par sett for utlån til hvert studiested, og dette er utstyr som kun er ment som en midlertidig løsning for bruk i denne ekstraordinære situasjonen.

Merk at man må stå relativt nærme mikrofonen for å få akseptabel lyd, helst innenfor 1,5 meter. Merk også at det kun er et par slike sett per studiested, og vi ber dere derfor å levere det tilbake så snart dere er ferdige med det.

Gjennomfører man undervisningen eller opptaket fra kontoret, så kan man bruke sitt eget headset og webkamera for å få inn lyd og bilde.

Aktuelle ressurser

 

Medieteamet i USN eDU

Vi kan bistå fagmiljøene med opplæring i lyd- og videoproduksjon, direktesending fra konferanser, produksjon av høykvalitets lyd og videoopptak, utlån av kamera og lydutstyr, råd og veiledning ved innkjøp av utstyr og mer. Se mer om dette.

Kontakt oss: