Fra campus- til nettundervisning på 1-2-3

Nettundervisning

Hvilke muligheter har du som lærer for å endre og tilrettelegge din undervisning i et digitalt læringsmiljø på kort tid? Her har vi samlet noen ressurser for å gjøre dette enklere for deg.


Noen aktuelle ressurser

Kontakt IT-support (for teknisk hjelp) eller eDU (for andre spørsmål og råd). Se faktaboks.

Kontakt

Se først all informasjon her på siden. 
Finner du ikke svar, og trenger å kontakte noen (sjekk hvem som passer):

Kort om IT-support

IT-support er på hver campus og har ca 30 medarbeidere. Svarer på spørsmål om Zoom, Canvas, Teams og en rekke datasystemer og IT-relaterte problemer. 

Kort om eDU

Vi er ca 15 medarbeidere med ansvar for UH-ped, veiledning i digitale verktøy og metoder brukt i undervisning, medieproduksjon, redesign av emner, støtte og opplæring i læringssystemene våre (Canvas, Mediasite, Zoom m.m.), nye vurderingsformer, samstemt undervisning og mye mer. USN er derfor godt rustet til å håndtere korona-situasjonen nå. 

Vi har mye hybridkompetanse innen læring, teknologi og fag. Vi kan møte enkeltpersoner, faggrupper, fagmiljø og ledelse som ønsker bidrag: Støtte, veiledning, idémyldring, utviklingsarbeid, webinarer, kurs og annet. Bruk oss i tiden framover.

 

.