Fra campus- til nettundervisning på 1-2-3

Nettundervisning

Hvilke muligheter har du som lærer til å endre og tilrettelegge din undervisning i et digitalt læringsmiljø på kort tid? Virker det vanskelig? Her har vi samlet noen ressurser som kan gjøre dette enklere for deg.


Noen aktuelle ressurser

  • Nettundervisning: Skal du gjennomføre en økt, men er usikker på hvordan du bør legge den opp? Hva må du gjøre i forkant, underveis og i etterkant? Hvilke pedagogiske, metodiske og didaktiske grep kan du gjøre? Se kort introduksjon her.

  • Digital (hjemme)eksamen: Her finner du veiledninger og informasjon om praktisk gjennomføring av eksamen, eksempler på ulike vurderingsformer og eksamensoppgaver. Til inspirasjon? Ressurser for digital eksamen og vurdering.

  • Opptak fra Zoom: Slik kan opptak fra Zoom lagres på Mediasite og vises i Canvas. Se noen enkle videoer som viser dette, samt ny informasjon om GDPR.

  • Samstemt undervisning: Når vi nå endrer sentrale deler av våre studieopplegg, kan tilpasningene vi gjør medføre en svakere sammenheng mellom undervisning og avsluttende vurdering. Samstemt undervisning handler om å tilrettelegge for en god sammenheng mellom målene vi har fra emneplanen (LUB), aktivitetene vi ønsker å legge opp til, og eksamensformene som skal dokumentere at studentene har nærmet seg målene for emnet. Se video med Mattias Øhra:

  • Skal du lagre video eller lyd på Mediasite, og dele med studentene i Canvas? Vil du lage (asynkront) lærestoff som podkast, eller et skjermopptak der du kanskje viser en Powerpoint? Se hvordan det kan gjøres enkelt i Powerpoint, eller f.eks. med Screencast-O-Matic. Kort prosess med video og lyd for læring.

  • Organisering av undervisning i Canvas: Hva bør du tenke på, og hvilke muligheter har du i Canvas for å organisere din undervisning? Om god bruk av Canvas.

  • Kom i gang med Zoom: USN bruker Zoom for (synkron) nettundervisning, altså undervisning av studenter via nett i sanntid. Start her: Vi sees på Zoom! 

  • Flere ressurser: eDU har laget mange veiledninger, opplæringsvideoer m.m. Her har du noen nyttige ressurser i tillegg til alt ovenfor (enda flere ressurser her):

  • IT-ressurser: Hvordan jobbe og få tilgang til ressurser hjemmefra?

Kontakt IT-support (for teknisk hjelp) eller eDU (for andre spørsmål og råd). Se faktaboks.

Kontakt

Se først all informasjon her på siden. 
Finner du ikke svar, og trenger å kontakte noen (sjekk hvem som passer):

Kort om IT-support

IT-support er på hver campus og har ca 30 medarbeidere. Svarer på spørsmål om Zoom, Canvas, Teams og en rekke datasystemer og IT-relaterte problemer. 

Kort om eDU

Vi er ca 15 medarbeidere med ansvar for UH-ped, veiledning i digitale verktøy og metoder brukt i undervisning, medieproduksjon, redesign av emner, støtte og opplæring i læringssystemene våre (Canvas, Mediasite, Zoom m.m.), nye vurderingsformer, samstemt undervisning og mye mer. USN er derfor godt rustet til å håndtere korona-situasjonen nå. 

Vi har mye hybridkompetanse innen læring, teknologi og fag. Vi kan møte enkeltpersoner, faggrupper, fagmiljø og ledelse som ønsker bidrag: Støtte, veiledning, idémyldring, utviklingsarbeid, webinarer, kurs og annet. Bruk oss i tiden framover.

 

.