Kommunikasjon (1)

I forbindelse med Korona er det ekstra viktig å gjøre en forventningsavklaring med studentene. Start gjerne med timeplanen.


Forventningsavklaring

Et godt tips er å lage en lett tilgjengelig oversikt for studentene om hva som forventes av arbeid i emnet, hva som skal gjøres når, hvilken rekkefølge som er anbefalt, sentrale datoer med mer.  

  • Organiser innholdet i Canvas med moduler i den rekkefølgen du ønsker at studentene skal arbeide.  

  • Legg den ut på forsiden i Canvas, eventuelt som en første modul helt øverst i modul-strukturen, med et passende navn: "Kom i gang" eller "Forventninger/arbeidsmåter/" eller lignende. 

 

Bildet viser et eksempel på forventningsavklaring på et helt emne: 

Eksempel på struktur 

Eksempel på forventningsavklaring og arbeidsplan på et tema:  
(Skjermklipp fra Canvas i et emne fra barnevern) 

 

 

Planlegging av en nettsamling

Som vi ser i eksempelet ovenfor, har faglærer lagt til rette for noe studentene skal gjøre i forkant av en nettsamling. Det vil blant annet bidra til å motivere studentene til arbeid, og til å delta. 

Eksempel på mal for struktur