Vi løfter i flokk – samarbeid, pedagogikk og digital omstilling

«Har du forslag til nominasjonen av «årets nettpedagog»?» Dette spørsmålet fikk jeg forleden, og det satte tankene mine i sving. Hvem er det som burde løftes fram gjennom en nominasjon, hvem er det som har gjort et eksepsjonelt arbeid det siste året? Hvilken enkeltperson i vårt fagmiljø hadde fortjent å skinne litt ekstra?


Det som slo meg var at det ikke var én person som hadde fortjent å bli nominert, men et helt fagmiljø som har jobbet systematisk med å øke kvaliteten i utdanningene sine.

Faggruppe Sosialfag ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved USN, med bachelorutdanninger i barnevern og vernepleie har de siste to årene løftet i flokk. Løftet for å skape god undervisning og samtidig utvikle det faglige fellesskapet. Det er nettopp gjennom samarbeid i et fagfellesskap at god utdanningskvalitet blir til (Kunnskapsdepartementet, 2017).

Jeg vil gi et innblikk i hvordan vår faggruppe har utviklet nye studieplaner etter de nye nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfaglige utdanninger. I dette arbeidet har vi lagt stor vekt på samarbeid, sammenheng og pedagogisk utvikling.

Sabine Gehring

Sabine Gehring er universitetslektor og programkoordinator for bachelor i vernepleie ved USN.