TLC er blitt USN eDU

Det nye navnet «eDU» står for Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet og er en seksjon i Avdeling for utdanning og studiekvalitet. Det som tidligere het «TLC» (Teaching and Learning Center) var et foreløpig navn på utviklingsenheten fra fusjonens oppstart. Nå er navnet USN eDU.


– Det tok litt tid før vi kom fram til navnet. Men når USN eDU kom opp som forslag, ble det raskt enstemmig vedtatt, forteller seksjonssjef Hjørdis Hjukse.

Med på laget har hun medarbeidere med kompetanse innen pedagogikk, didaktikk, medieproduksjon og teknologi. Målet for den nye enheten er å stimulere til god utdanningskvalitet ved universitetet.