Farvel til tavle og kritt! Møt «digitavlene»

I disse Korona-tider står tavlene ubrukte i tomme auditorier, og mange lærere må finne digitale alternativer i sin undervisning. Noen har kanskje oppdaget «tavla» (whiteboard) i Zoom, mens andre finner mer avanserte løsninger. Hva som passer best kan være avhengig av fagets natur og situasjonen ellers, samt vaner, smak og behag.


Mange har allerede for lenge siden tatt i bruk digitale alternativer til tavle og kritt. Her skal vi møte noen undervisere ved USN, og deres alternativer. Først til Finn Aakre Haugen, dosent ved Institutt for elektro, IT og kybernetikk i Porsgrunn, som kommer med følgende farvel til tavla: