Internasjonalt og digitalt utdanningssamarbeid

USN deltar i mange internasjonale samarbeidsprosjekter sammen med partneruniversiteter. Internasjonalisering er blant de viktigste satsingsområdene ved USN. Det gjelder også digitalisering. Digitale samarbeids- og kommunikasjonsformer gir nye muligheter på tvers av landegrenser og institusjoner.Internasjonalt

Hvordan kan digitalisering støtte institusjonelt samarbeid og internasjonalisering?

Paradigmeskiftet i høyere utdanning sammen med fremveksten av digitale verktøy endrer det pedagogiske landskapet ikke bare ved USN men også internasjonalt. Kommunikasjon, samarbeid, kunnskapsdeling- og skapning med andre utenfor vår egen institusjon har aldri vært mer oppnåelig enn vi for tiden opplever i dagens digitale verden.

Digitalisering er særlig aktuelt fordi paradigmeskiftet som skjer i utdanning sammen med de tydelig forventninger i St. Melding 16 etter hvert vil legge føringer for oppdragsgivere (DIKU/ UD/ Norad/ EU kommisjonen/ NMR osv) at de åpner opp for utlysning av midler der digitalisering har hovedfokus og kravet om fysisk mobilitet senkes. Som en følge av dette vil vi se at mange søknader til internasjonaler prosjekter inneholder store eller mindre elementer av digitalisering.

internasjonalt

Virtual Mobility (VM)

I dag forventes det at universitetsstudenter- og ansatte skal delta i internasjonale faglige sammenhenger. Nåværende internasjonaliseringsaktiviteter ved USN involverer bare et lite antall universitetsansatte og studenter siden fokus hittil har vært på vært fysisk mobilitet.

Barrierer for fysisk mobilitet som høye kostnader, sosioøkonomiske- og helsemessige problemer kan reduseres dramatisk ved å legge den virtuelle komponenten til mobilitet og gjøre mobilitet og faglig nettverkssamarbeid som er tilgjengelig for alle. Denne typen internasjonalisering er kjent som virtuell mobilitet (VM). Dette er et konsept som allerede er utbredt innen global høyere utdanning. Erasmus+ ruller ut ordning for dette og det kommer betydelige midler fra og med 2021.

Hva kan USN eDU bidra med?

Digitalisering i internasjonale samarbeidsprosjekter gir en del teknologiske og pedagogiske implikasjoner. Ved eDU tilbyr vi veiledning til disse prosjektene og kan dermed bidra til kvalitetssikring og nødvendig teknologisk og pedagogisk kompetanse som er nødvendig for å lykkes.  

I dette blogginnlegget kan du lese om 3 USN-prosjekter som blant annet utnytter digitalisering for å fremme utdanningssamarbeid med utvalgte universiteter. eDU har vært involvert i 2 av disse prosjektene, og aktiviteter som er gjennomført kan du lese mere om på bloggen.

internasjonalt

 

Noen ressurser

Artikler:

Blogg:

Nettsider:

  • Open Virtual Mobility er et Europeisk strategisk partnerskap som ligger innunder Erasmus+ Programmet. Her vil du finne en «Virtuell Mobility Learning Hub» som inneholder innovative verktøy og metoder, guidelines, OER (open educational resources) etc.

Prosjekter:

  • Virtual Mobility Erasmus+ prosjekt UiB, Senter for Internasjonal helse og to andre partnere.
  • OpenWHO is WHO’s new interactive, web-based, knowledge-transfer platform offering online courses to improve the response to health emergencies.