Hybridundervisning og tilrettelegging

Illustrasjonsfoto av nettstudent med headset


Hybrid undervisning forstås som undervisning i sanntid der studentgrupper møtes til samme undervisningsøkt på ulike måter. Som oftest betyr det at noen studenter deltar fra undervisningsrom og noen via internett (eventuelt via et annet undervisningsrom). 
Primært vil det være to situasjoner hvor du som underviser må benytte hybrid undervising:

  • Underviser er til stede i undervisningsrommet mens noen studenter deltar via nettløsning.
  • Underviser er til stede via nettet mens noen studenter er i undervisningsrommet. Undervisning i denne situasjonen er avhengig av at underviser allierer seg med noen som kan bistå med teknisk oppkobling i undervisningsrommet.

I noen tilfeller kan det være nødvendig å undervise studenter i undervisningsrommet og studenter på nett samtidig. Dette øker kompleksiteten betraktelig for alle involverte parter. Det er teknologiske, organisatoriske og pedagogiske grep som må gjøres.  Selv undervisere med mye erfaring fra undervisning og IKT, opplever hybrid undervisning som utfordrende. Hva kan du gjøre dersom du må ha hybridundervisning? Her finner du noen ressurser som kan være nyttige.
 

Snarvei til teknisk anbefaling

 

Pedagogiske anbefalinger

Hybridundervisning kan være utfordrende ettersom du skal holde fokus på campusstudenter, nettstudenter og teknikken samtidig. Det er viktig at du planlegger økta godt. 

Kommunikasjon: Lag en tydelig forventningsavklaring og del denne med studentene. Dersom denne formen for undervisning er ny kan det være nok å konsentrere seg om presentasjonen og det tekniske i Zoom, og samle opp spørsmål til etter presentasjonen. Eventuelt kan du gi beskjed om at du tar pauser i presentasjonen etter en gitt tid/tema, og tar spørsmål da. 

Som en følge av at man som underviser skal forholde seg til studenter på forskjellige steder kan det fort skje at en gruppe opplever å bli nedprioritert, selv om man er bevisst på å ikke gjøre dette. En måte å begrense dette på kan være å  legge til rette for studentaktivitet.  


Studentaktiv læring: Finn studentaktivitet som kan inkludere både campusstudenten og nettstudenten. Dersom du kjører gruppeaktiviteter så forsøk å dele nettstudentene inn i grupper i breakout rooms, mens campusstudentene jobber i grupper i undervisningsrommet. Dersom aktiviteten innebærer korte diskusjoner med sidemannen så kan det enkleste være å be nettstudenten reflektere over det samme spørsmålet. Vurder alltid om begge grupper får et godt utbytte av aktiviteten du legger opp til. Prøv å tenke løsninger hvor du får det beste også ut av å ha den digitale muligheten. Studentresponssystemer som for eksempel Mentimeter vil kunne være interessante og nyttige for begge grupper i læringsøkten, og en fin mulighet for avbrekk og studentaktivitet. Det samme gjelder for bruk av Padlet for korte samarbeidsøkter og tilbakemeldingsmuligheter og interaksjon med studentene, eller “Polls” som er et verktøy innebygget i Zoom. 

TIPS:

  • Det kan være krevende å holde fokus på chat og klasserom samtidig. Dersom du er ny til denne formen for undervisning kan det være en idé å gi beskjed til studentene om at du samler opp spørsmål til etter din presentasjon, ev. tar en pause for å svare på spørsmål.  
  • Forventningsavklaringer er viktig. Gjør det tydelig, eller diskuter med studentene hvordan undervisningen skal foregå. For eksempel om det er greit eller ikke med chat samtidig med at du foreleser, om det forventes at alle skal ha på kamera, når det skal være åpent for interaksjon og dialog, etc. 
  • Når studentene først kommer til campus er det viktig å utnytte den merverdien dette gir. Det kan innebære økte interaksjon med studentene, mulighet for deg som underviser til å bruke tid på oppklaring og refleksjon etc.  
  • Forsøk å legge til rette for studentaktivitet som inkluderer både nettstudenten og klasseromsstudenten. Det kan være avbrekk med korte spørringer ved hjelp av "polls" (som er et verktøy i Zoom), Padlet, Mentimeter eller andre ting.
  • Gi tydelige beskjeder til studentene som følger undervisningen på nett dersom du forlater skjermen og beveger deg rundt i klasserommet. Det kan bety å gi beskjed om at du vil gå litt rundt mens studentene jobber, men at du vil følge med på chaten også. 
  • Gjenta spørsmål slik at alle kan høre. 

 

Snarvei til pedagogisk anbefaling

Tekniske anbefalinger

Hybrid undervisning krever litt mer av deg som underviser i form av teknikk og tilrettelegging. Dersom du vet at du skal ha hybridundervisning bør du forsøke å booke et nettklasserom. USN har flere slike på hver campus. Disse rommene er tilrettelagt for å undervise på nett, med video og lyd/trådløs mikrofon og bordmikrofoner tilgjengelig i undervisningsrommet. Når du underviser fra et nettklasserom anbefales det at du benytter det utstyret som er oppsatt i rommet.  Dersom det ikke lar seg gjøre å booke et av disse rommene er det lurt å ta med webkamera og headset, eller egen laptop.  Da vil du kunne sette opp utstyret slik at kameraet kan vise deg eller klasserommet (eller begge deler), og du vil ha god lyd. Ved en slik løsning bør du i størst mulig grad befinne deg ved maskinen, og ikke bevege deg rundt i rommet (slik du vil kunne med trådløse mikrofoner). Grunnen til dette er at du må være nær mikrofonen til Zoom for at nettstudentene skal høre. 

Undervisningsøkten må kjøres gjennom et videokonferanseverktøy. På USN benytter vi Zoom til dette formålet. Alle studenter og ansatte har Zoom-bruker, og det finnes gode ressurser på hvordan man kommer i gang. Når du kjører en undervisningsøkt gjennom Zoom er det noen ting du bør være oppmerksom på. Dersom du deler egen skjerm med campusstudenter er det viktig å huske at det campusstudentene ser i undervisningen ikke er det samme som det nettstudenten ser om underviser deler sin egen skjerm. Nettstudenten ser til enhver tid kun det du velger å dele, mens campusstudenten ser lerret, tavle, nettstudentene (om du deler deltakerbildene), etc. 

Hybrid undervisning fra nettundervisningsrom 

På alle campus på USN finnes det nettundervisningsrom – rom  som er egnet til undervisning på nett utstyrt med kamera, mikrofoner og lydanlegg som er koblet til stasjonær PC. Man logger seg da inn på PCen i undervisningsrommet, starter zoom og sjekker at lyd og bilde i zoom er riktig. (Utstyr på nettundervisningsrom fungerer kun med stasjonær PC i rommet, ved bruk av egen bærbar PC blir lyd og videobildet ikke tilgjengelig).

 

Følg instruksjonene som du finner i undervisningsrommet for å slå på prosjektor, slå på kamera og velge utsnitt og slå på hodebøyle-mikrofon. 

 kople prosjektor

Nettundervisningsrom er utstyrt med et berøringsstyrepanel som du bruker for å styre lyd og bilde. 

styringspanel

Lyd - mikrofoner
Som foreleser kan du ta på hodebøyle-mikrofon så du kan bevege deg fritt i rommet (sjekk kamerautsnitt for å se hvor mye du kan bevege deg før du kommer ut av bildet). Studenter har håndholdte mikrofoner på bordet som de kan bruke for å stille spørsmål slik at studenter på nettet også kan høre dem (i koronatiden er det kanskje bedre å anbefale at foreleser gjentar spørsmål, så da trenger ikke flere studenter å ta på mikrofonen, eller minne på å bruke antibak).

 mikrofon    bordmikrofon

Bilde/video 
Nettundervisningsrom har et kamera installert bak i rommet. Kameraene i nettklasserom kan styres fra styringspanelet på bordet, og du kan zoome inn og ut, stille kamera opp og ned og til sidene for å velge det utsnittet du ønsker.

 nettklasserom kamera

zoom inn zoom ut

Lyd i undervisningsrommet
De fleste nettundervisningsrom er utstyrt med høytalere, så du kan få lyd ut av PCen og ut av zoom. Dette gir mulighet for at studenter som følger med på nett kan unmute seg selv, prate og stille spørsmål. Alternativet er å skrive spørsmål i chat, eller be om ordet i chat og unmute seg selv når man får ordet.

 

Zoom
Zoom- klient er installert på alle datamaskiner på nettundervisningsrommene. Bruk canvas for på logge inn i zoom.
Mer info om zoom finner du på zoom 1-2-3 eller video på eDU sin ressursside om video og lyd.

 

Hva ser studenter i nettundervisningsrom 

 hva ser studenten i nettklasserommet

Hva ser studenter som følger med på forelesningen på nett

 hva ser studenten som følger på nett

 

Hybrid undervisning fra vanlig klasserom

Du kan låne et webkamera og bordmikrofon med innebygd høytaler fra IT på din campus.
 
kamera og lyd utlån  
Du kan også bruke webkamera og headset som du har på kontoret ditt (utfordringen med det er at du trenger høytalere ved siden for at alle andre i rommet skal kunne høre studentene som følger med på nett. Alternativt må du gjenta spørsmål og kommentarer).  

Koble opp kamera og mikrofon med usb-tilkobling til PCen i undervisningsrommet eller din bærbare PCen. Plasser kamera på skjermen din i omtrent øyehøyde. Du bør sitte/stå ikke mer enn en meter fra bordmikrofonnen for at studenter på nett skal få god lyd. Dette bør testes i starten av undervisningsøkten.

Bordmikrofon har innebygd høytaler så du kan høre nettstudenter.
Bruk bruksanvisningen på boksen med mikrofonen for å slå den på (kamera virker automatisk når du kobler den til PCen)
 

 eksempel på oppsett kamera og bordmikrofon
Start zoom og velg riktig lyd og videoenhet   
Hva ser studenter i undervisningsrommet. Bildet viser eksempel hvordan studenten i rommet ser lærer.   hva ser studenten i klasserommet
Hva ser studenter på nett. Bildet viser eksempel på hvordan studenten på nett ser lærer og presentasjon. hva ser studenten på nett