Søk om merittering som underviser ved USN 2021

Vil du være med på det kollektive arbeidet med undervisningskvalitet?

merittering

Som merittert får du muligheten til å ta en aktiv del i et miljø av engasjerte undervisere ved USN.

Ansatte i undervisningsstillinger på første- og toppstillingsnivå inviteres til å sende inn en søknad om å bli tildelt status som merittert underviser ved USN.

I søknaden bør du vise hva som kjennetegner deg som underviser, og hvordan du - individuelt og i samarbeid med kollegaer - har jobbet systematisk med undervisning og utdanningskvalitet over tid. Hva er du spesielt opptatt av? Hvordan legger du til rette for å gi studenter de beste betingelser for læring? Hva er dine ambisjoner for fremtiden? 

  • Hva har vært drivende for ditt arbeid med undervisning?
  • Hvilke problemstillinger har du vært særlig engasjert i?
  • Hvilke eksempler vil kunne illustrere dette engasjementet?
  • Hva er dine ønsker og planer for videre utvikling av undervisningen ved din enhet?

I videoen under får du sentral informasjon om meritteringsordningen, ved Hilde Larsen Damsgaard (hør enda mer i ny episode om merittering på eDU-podden):