Søk om merittering som underviser

Vi inviterer ansatte på førstestillings- eller toppstillingsnivå til å søke om merittering i 2021.

merittering

Hvem er du som underviser? Få frem din fortelling!

Søknaden bør vise hva som kjennetegner deg som underviser og hvordan du har jobbet systematisk med undervisning og utdanningskvalitet over tid. Hva er du spesielt opptatt av? Det er viktig at din fortelling gir et bilde av hvordan du - både individuelt og i samarbeid med kolleger - har lagt til rette for å gi studenter de beste betingelser for læring.

  • Hva har vært drivende for ditt arbeid med undervisning?
  • Hvilke problemstillinger har du vært særlig engasjert i?
  • Hvilke eksempler vil kunne illustrere dette engasjementet?
  • Hva er dine ønsker og planer for videre utvikling av undervisningen ved din enhet?