west Til usn.no usn.no
Innholdexpand_more

Zoom til eksamen

Skal du bruke Zoom til muntlig eksamen? Her er veiledning på hvordan du går frem.

 • Husk å lage én lenke pr. eksamensdag og pr. kommisjon!
  • Har du 3 eksamensdager med 2 kommisjoner hver dag, trenger du 6 lenker.
  • Husk at du kun kan opprette møter for deg selv. Er det to kommisjoner som går parallelt, må hver eksaminator lage hver sine Zoom-møtelenker.
 • Du oppretter Zoom-møtene til muntlig eksamen i Canvas:
 • Klikk på Zoom i navigeringsmenyen og deretter på "Schedule a New Meeting":

Zoom til eksamen

 

Du må nå velge noen egenskaper for Zoom-lenken som skal brukes. Vær nøye!
 Fyll ut følgende felter:

 • Topic: Skriv inn en tittel for eksamen. Jo mer forklarende Topic, desto lettere for studenter å finne den riktige lenken.
 • Description: Skriv inn eksamensbeskrivelse (valgfritt).
 • When: Velg dato og klokkeslett.
  • Datoen har amerikansk format: mm/dd/åååå.
  • Uken starter med søndag!
  • Klokkeslett har amerikansk format: 12 timer med AM/PM: AM betyr etter klokken 12 på natten og PM betyr etter klokken 12 på dagen. 

zoom2

 • Duration: Velg omtrentlig varighet for hele eksamensdagen.
  • Eksamineringstid for eksamen på nett må være mellom kl. 09:00 og 15:30. Utenom disse tidspunktene må eksaminator/sensor være klar over at IT-support ikke er tilgjengelig.
  • Time Zone: Som standard bruker Zoom tidssonen i profilen din, altså GMT +01:00 Oslo. Klikk på rullegardinmenyen for å velge en annen tidssone hvis det er aktuelt.
  • Recurring meeting: Det skal IKKE velges.
 • Registration: Det skal IKKE velges.
 • Security:
 • Video: Velg on for dette alternativet til både Host og Participant.
 • Audio: Velg Computer Audio.
 • Meeting Options:
  • Enable join before host: Huk av for dette alternativet. Dermed kan studentene logge inn uten å måtte vente på at du som eier rommet logger inn.
  • Mute participants on entry: Det skal IKKE velges.
  • Use Personal Meeting ID: Det skal IKKE velges.
 • Alternative Hosts: Om eksaminator og sensor IKKE sitter på samme fysisk rom skal en av dem opprette lenken og skrive inn e-postadressen til den andre.
  • Husk å bruke USN adresse, IKKE privat e-post.
  • På eksamensdato MÅ både eksaminator og sensor logge seg inn med SSO (FEIDE).

Klikk på Save for å fullføre

 

Zoom til eksamen

 

Etter at du klikker på Save ser du at lenken er opprettet, der det står Join URL, i tilfelle du vil sende lenken til en ekstern sensor som ikke har tilgang til Canvas:

 

Zoom til eksamen 4

 

Nå er lenken tilgjengelig for alle studenter i Canvas navigeringsmeny, under Upcoming Meetings, ved å klikke på Zoom:

 

Zoom til eksamen 5

 

Lykke til med eksamen i Zoom! 

 

PS Vil du lære mer om muntlig eksamen i Zoom?
I denne videoen (11:36) viser førstelektor Peer Sverre Andersen og førsteamanuensis Kjetil Liestøl Nielsen, begge ved Institutt for matematikk og naturfag/HiU, hvordan man kan gjennomføre en muntlig eksamen på nett via  Zoom.