Hvordan lage gode digitale tester

En digital test er en samling av spørsmål som kan rettes mer eller mindre automatisk. Spørsmålene kan være av type ja/nei, flervalg (engelsk: multiple choice), finn par som hører sammen, korte svar i fritekst, og ulike varianter av interaktive spørsmål. Det fins mange gode digitale testverktøy. Ansatte ved USN kan lage tester i både Canvas og Wiseflow. Her bruker vi Canvas som eksempel.

Eksempel på true-false-spørsmål

Hvordan lage gode spørsmål på ulike nivåer?

Mange synes det er vanskelig å lage gode flervalgsspørsmål som tester utover ren faktakunnskap i henhold til Blooms taksonomi. Med digitale tester blir det lettere å nå oppover i taksonomien ved å gjøre bruk av varierte spørsmålstyper, medierikt innhold og utnytte funksjonaliteten i verktøyet.

Bilder kan brukes som visuelle knagger, og med det berike opplevelsen av å ta en test.  

Her er eksempel på et kreativt og småavansert spørsmål, hvor læreren har brukt to videoer i alternativene. For å svare riktig må studenten se videoene, forstå spørsmålet i lys av videoene og deretter svare. 

Video i spørsmål

I neste eksempel må studenten forstå hvordan ulike likninger oppfører seg og hvilke grafer de produserer. Dette innebærer å analysere et problem og anvende tidligere kunnskap og ferdigheter. Se på spørsmålet og kanskje du får idéer til hvordan du kan bruke bilder i interaktive spørsmål for å øke vanskelighetsgraden og nivået i det som vurderes. 

Spørsmål på analysenivå

Tilfeldig uttrekk

Dersom du bruker slike spørsmål som er mer tidkrevende og avanserte innimellom lettere spørsmål, ønsker du kanskje å gi mer enn 1 poeng på disse. Dette er mulig i Canvas. Videre kan du lage en gruppe av for eksempel 10 "lette" og 7 "vanskelige" spørsmål og trekke tilfeldig for eksempel 3 av de lette og 2 av de vanskelige, og angi at de lette skal ha 1 poeng hver mens de vanskelige skal ha 5 poeng hver. Dermed vil Lise, Ola og Truls få ulike spørsmål men likevel spørsmål av samme vanskelighetsgrad/kategori. 

Etterarbeid og gjenbruk

Det er mulig å analysere kvaliteten på oppgavesettet (altså testen og spørsmålene) på en effektiv måte siden digitale testverktøy ofte har funksjonalitet som viser ulik grad av statistikk basert på resultatene. 

Læreren kan gjenbruke hele tester og enkelt-spørsmål, noe som kan bidra til å øke kvaliteten. Ved å samle spørsmål i en større base kan en bygge opp stadig bedre og mer rikholdige samlinger av spørsmål i en såkalt spørsmålsbank. I Canvas legges alle spørsmål som lages direkte inn i en slik spørsmålsbank. Dermed kan læreren etter en viss grunn-innsats lage nye tester veldig raskt ved å plukke eksisterende spørsmål fra banken. Spørsmålsbanker er ekstra nyttige om de kan deles på tvers av emner og eventuelt institusjoner. Det er mulig med Commons i Canvas. 

Teori og andre ressurser

Vil du mer i dybden så se webinaret "Hvordan lage gode tester i Canvas".