west To usn.no usn.no

Digital tools support

Ønsker du veiledning og opplæring i bruk av digitale verktøy og læringssystemene ved USN?

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi i eDU kan gi råd om hvilke digitale verktøy du bør velge og hvordan ta de i bruk i din undervisning. Vi tilbyr både veiledning og opplæring. Av digitale verktøyene har vi blant annet: 

  • Canvas 
  • Mediasite/Panopto 
  • Zoom 
  • Teams 
  • Mentimeter 
  • Padlet 
  • Screencast-O-matic 

 
Ved å trykke på lenken til hvert system vil du komme til ressurssidene. Her vil du finne nyttig informasjon om systemene: veiledning og pedagogiske tips. 

Hvem kan jeg kontakte?

Om du har spørsmål eller ønsker knyttet til veiledning og opplæring, kan du ta kontakt med oss i eDU på edu@usn.no  eller direkte til en av oss, (gjerne med kopi til eDU):

Har du tekniske problemer? Da kan du kontakte IT-support, som er førstelinjetjeneste for hjelp med alle tekniske problemer, på it-support@usn.no.