Relasjonsbygging på nett

Hvordan blir vi kjent med hverandre i et digitalt rom? Hvordan ivaretar vi det psykososiale læringsmiljøet på nett?


Teacher With Digital Tablet Talking To Line Of High School Students Sitting By Screens In Computer Class

Vi vet mye om hvordan vi skaper fysiske relasjoner. Siden vi gikk i barnehagen har vi øvd oss på å få oss og avskaffe oss venner. Digitale relasjoner mellom studenter og lærere er derimot noe vi må lære oss og som krever en viss grad av tillit. Her er noen konkrete tips til hvordan du kan gå frem med å bygge relasjoner i Zoom mellom studenter og lærere/studentmentorer.

Relasjonsbygging i Zoom-samling og møte

Opprette Zoom-møte

Når du oppretter et Zoom-møte, kan du velge om deltakerne skal ha på kamera og lyd. Dersom relasjonsbygging er et mål, er det lurt å vise video, men skru av lyd. På den måten kommer alle deltakerne med video på inn i møtet, og må aktivt slå det av dersom de ikke ønsker det. Lyden har du av for å hindre støy.

Før samling

Tips til før samlingen: send ut agenda og tre relevante spørsmål du ønsker at deltakerne skal tenke på før samling.
Still relevante spørsmål i forkant av webinaret: Før webinaret/samlingen kan du sende ut agenda, pensum/videoer og tre spørsmål deltakerne skal diskutere i breakout rooms. Studentene blir da forberedt på hva de kan forvente å få ut av samlingen og gir dem mulighet til å møte forberedt.

Inngangen inn i Zoom

TIPS: start uformelt, aktiviser dem ved å gi en tommel opp, gi ros til de som har på kamera.

Dersom du har en åpen Zoom-lenke, kan det være lurt å ha et venterom. Som regel når jeg kommer til et venterom i Zoom, tror jeg at jeg har gjort noe galt og havnet på feil sted. Så husk å gjøre venterommet hyggelig.

Dersom du ikke vil ha venterom, kan det være lurt å starte møtet med en klar Powerpoint hvor det står noe hyggelig som "Hei og velkommen! Hent deg en kaffekopp, så ses vi kl …"


Når alle deltakerne er på plass, og du gir deltakerne tilgang til Zoomrommet (om du har venterom), kan du starte med aktiviseringen med en gang. Du vil ha dem på kroken. Du vil at de skal være koplet på, følge med og ikke holde på med andre ting på siden. Derfor kan du for eksempel si:
«Før vi starter, lurer jeg på om dere kan se nede på kontrollbaren, trykke på reactions og gi meg en tommel opp» - Vips, har du vist dem kontrollbaren, aktivisert dem og lurt dem til å utføre en positiv atferd.


Så kan du uformelt si:
«Jeg ser at mange av dere har på kamera, det er kjempefint å se dere! Dere er automatisk satt på mute. Det er ikke fordi jeg ikke vil høre dere, men for å forhindre bjeffing eller og andre forstyrrende bakgrunnslyder.»
Med sånt småprat i starten, sier du litt om kulturen som er i møtet her. Når alt det tekniske er på plass, og den siste som alltid kommer for sent er inne i rommet, kan du starte i en mer formell form.

Starten av samlingen

Ønsk formelt velkommen. Vis at du så klart er glad for å ha dem med deg. Presenter deg selv og de andre som skal holde innlegg.
Ting deltakerne lurer på: Hva er dette her? Hvordan er dette relevant for meg? Hvem er de andre? Hvordan stiller jeg spørsmål, og mye annet. Forklar dem derfor hvordan dere gjør det.
Dersom du ikke har noen som følger med i chatten for deg, kan du si dette: «Om dere har spørsmål, kan dere unmute dere selv og bare bryte inn.»
Dersom dere er flere som holder webinaret, kan én være ansvarlig for å holde liv i chatten, og deltakerne kan stille spørsmål, komme med tips og nye perspektiver der. Personlig har de beste webinarene jeg har vært på hatt en livlig chat. Da lagrer jeg chatten på slutten av møtet for å ta med meg det jeg ikke fikk med meg under samlingen.
Det finnes også en raise hand-funksjon. Denne fungerer dårlig til å stille spørsmål, men kan brukes i andre aktiviteter, som jeg kommer til snart.

Aktiviteter

Icebreaker - Hei på deg!

Passer til å skape en uformell setting. For å myke opp stemningen i starten, kan du i innledningen av webinaret si:

Alle sammen, trykk på video nede i hjørnet og skru av video. Sett også mikrofonen deres til mute.

Nå vil jeg at dere alle sammen skal, uten å si et pip, skru av mute-knappen, slik at dere har lyd.

Så skal jeg telle til tre, og da vil jeg at dere alle skal skru på video og si høyt og tydelig i kor: Hei på deg. Ok?

1-2-3! HEI PÅ DEG!

På denne måten har du aktivisert alle deltakerne, trent dem i to funksjoner i Zoom og myknet opp stemningen.

Aktivitet: sjekk-inn

Start så med en sjekk-inn. Dette er for å aktivisere alle deltakerne i starten. En sjekk-inn skal være enkel og uhøytidelig. Si for eksempel: «Nå skal vi alle sammen sjekke inn. Jeg kan starte, så skal de andre foredragsholderne følge med. Siden dere er så mange, kan dere sjekke inn i chatten. Jeg vil da at dere skriver hvor dere sitter og hva dere spiste til lunsj.»
På denne måten får du løsnet litt opp. Deltakerne kan lese hva de andre spiste til lunsj, og ting er ikke så skummelt.

Alternativt: Be alle skrive inn svaret på oppgaven de har fått i forkant. Ha gjerne en medsammensvoren som kan styre chatten og holde liv i den underveis. Legg inn spørsmålet i chatten. Sørg for en positiv vibe, og ikke vær redd for å aktivisere samtidig som du gir informasjon. Samtidig som deltakerne er aktive i chatten, kan du fortsette til neste tips. Her er noen forslag til sjekk inn-spørsmål.

Introduser en overordnet agenda

Sett opp en overordnet agenda: I DO ARRT
Ofte vet ikke deltakerne hva som er hensikten med samlingen, eller hva som forventes av dem som deltakere. For å være så tydelig som mulig, kan du forsøke deg på I DO ARRT.

Intensjon med møtet: Forklar hvorfor er de på dette webinaret
Desired Outcome: Forklar hva deltakerne skal få ut av møtet
Agenda: Introduser temaer for møtet
Regler: Hvilke regler gjelder for møtet? Ønsker du at de skal være aktive? Hvordan?
Roller: Hvem styrer møtet, hvem styrer chatten etc.
Tid: Hvor lang tid tar det? Er det pause underveis?

Dette verktøyet (I DO ARRT) er en god og effektiv forventningsavklaring for deltakerne, som gir svar på mye av det de lurer på. Nå er du klar for seriøst innhold. Hold innleggene du skal ha. Pass på å ikke snakke for lenge. Det beste er å holde innlegg på 20 minutter. Etter 20 minutter mister vi konsentrasjonen, og da kan det være tid for en aktivitet.

Bli kjent-øvelser - En ufarlig inngang til dialog og samarbeid

Hvordan får vi til det gode samspillet mellom deltakerne på nett? Det er viktig at slike øvelser er ufarlige, og at deltakerne ikke skal være redde for at det de sier er riktig eller galt. Målet er å få dem til å slappe av og le litt. Når en slapper av, lærer en bedre. Her er noen konkrete forslag til øvelser:

Hvor er du?

Her kan du bruke annotate-verktøyet i Zoom. Del skjerm med bildet under, be deltakere finne det grønne feltet med you are viewing X's screen, trykke på view options, velg annotate og stamps.
Be dem stemple inn hvor de befinner seg. Denne aktiviteten engasjerer alle og gir informasjon om hvor i verden deltakerne befinner seg, og kan være en morsom aktivitet å starte et møte med. Kanskje du har en deltaker i Italia som du ikke visste om?

to kart, en over europa, en sørøst norge med tittel hvor er du

Magic Hands

Si «nederst på kontrollbaren, trykker du på participants. Inne på participants trykker du på raise hand.»
Når alle har funnet den funksjonen, kan du be dem om å fjerne hånden sin, og spørre dem hvordan de reagerer i forskjellige situasjoner. Her er det valgt «Hvem er du når du ikke forstår en oppgave.» Be dem som kjenner seg igjen i mannen med sverd, rekke opp hånden. Denne oppgaven forteller litt om hvem man er, har ingen riktige eller gale svar, og kan være en introduksjon til et samtaleemne. Du kan nå stille spørsmål til en som har hånden i været, og dere er i gang med samlingen.

to tegninger en av sint person en av man med sverd med teskt hvem er du når du ikke forstår en oppgave

Videre kan du bruke disse funksjonene til å få deltakere til å reflektere over tema dere skal ha i samlingen. For eksempel:

aksis mellom snakke og lytte med tekst over 'i en gruppe foretrekker du hovedsaklig å'

Husk å invitere til refleksjon med deltakerne, og kommenter underveis det som dukker opp på skjermen. Dette er en enkel og ufarlig måte å engasjere deltakerne på.

Ressurser