en Meny close
Innholdexpand_more

Canvas: Hva bør du tenke på når du lager en oppgave?

Canvas logo

Samstemt undervisning 

Dette må alltid henge sammen i et emne:

  • Vurderingene, med vurderingskriterier
  • Læringsaktivitetene
  • Læringsutbyttebeskrivelsene i emnet

Når alt henger sammen kaller vi det for samstemt undervisning.
 

Formativ eller summativ vurdering? 

Enhver oppgave underveis i emnet bør være innrettet mot å gjøre studenten bedre i stand til å gjennomføre en god eksamen, og må derfor kunne kalles formativ.

Tenk på dette når du lager oppgaven, og når du vurderer den!
 

Kommentarer 

Studenter setter stor pris på grundige tilbakemeldinger. Dette er spesielt viktig når vurderingen er formativ.

Canvas har mange gode muligheter til å gi tilbakemeldinger i SpeedGrader
 

Vurderingskriterier

Det er nyttig også å ha tydelige vurderingskriterier for oppgaven, slik at studentene vet hva de er vurdert på.

For å gjøre dette ekstra tydelig kan du bruke vurderingsveiledninger i Canvas
Da kan du også skrive kommentarer direkte knyttet til de enkelte vurderingskriteriene.

 

 

Fant du det du lette etter? Skriv gjerne en tilbakemelding her