west Til usn.no usn.no
Innholdexpand_more

Canvas: Hvorfor studentaktivitet?

I Canvas er det flere muligheter til å aktivere studentene utenom undervisningen, altså i den asynkrone læringen.

Hva vil du oppnå?

Tenk gjennom hva du ønsker å oppnå med aktivitetene:

 • Hva skal studentene sitte igjen med når aktiviteten er gjennomført?
 • Hva skal du som lærer sitte igjen med?
 • Hvilke(t) faglig nivå skal aktiviteten ha?

Generelt om studentaktivitet i læring

Det er mange ulike måter å tilrettelegge for studentenes læring på.

Rapporten "Quality in Norwegian Higher Education" fra NIFU (2015) peker på at organisering av undervisning og utformingen av læringsaktiviteter har stor betydning for hvordan og hva studentene lærer.

Rapporten legger vekt på at det følgende kan være gunstig for studentenes læring: 

 • Hyppigere tilbakemeldinger 
 • Mer vekt på interaksjon mellom lærere og studenter 
 • Variasjon i undervisningsformer:
  • seminarer med rom for utforsking av kunnskapsinnhold
  • muntlige fremleggelser
  • litteraturgjennomgang
  • diskusjon og refleksjon

Les mer om studentaktivitet på eDUs ressursider om generell studentaktivitet i undervisning og læring.

 

 

Fant du det du lette etter? Skriv gjerne en tilbakemelding her